PN-A-04014:1980 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Produkty spożywcze -- Oznaczanie zawartości cyny

Zakres

Metoda oznaczania zawartości cyny w produktach spożywczych polega na mineralizacji próbki kwasem azotowym i siarkowym, ekstrakcji jodku cynowego toluenem, reekstrakcji cyny do roztworu wodnego i pomiarze spektrofotometrycznym absorbcji utworzonego kompleksu cyny z fioletem katecholowym. Podano sposób przygotowania próbki do badań. Opis wykonania oznaczania zawiera przygotowanie krzywej wzorcowej, mineralizacje próbki i sposób wyliczania wyniku na podstawie podanego wzoru

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-04014:1980 - wersja polska
Tytuł Produkty spożywcze -- Oznaczanie zawartości cyny
Data publikacji 08-05-1980
Data wycofania 06-10-2010
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 235, Analizy Żywności
ICS 67.050