PKN-ISO/TS 19657:2019-01 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Definicje i kryteria techniczne dla składników żywności uznawanych za naturalne

Zakres

W niniejszym dokumencie określono definicje i kryteria techniczne (akceptowalne źródła, materiały i procesy) do spełnienia dla składników żywności uznawanych za naturalne.
Niniejszy dokument stosuje się do składników żywności.
Dokument ma zastosowanie jedynie w komunikacji między firmami (B2B). Nie ma zastosowania w bezpośrednim kontakcie z konsumentami (tj. w dobrowolnym i obowiązkowym etykietowaniu).
Nie odnosi się do bezpieczeństwa ludzi, bezpieczeństwa środowiska, aspektów społeczno-ekonomicznych (np. uczciwy handel) i do właściwości materiałów opakowaniowych.
Dokument nie ma zastosowania do następujących:
— aromatów[1]; niemniej jednak jest możliwe ocenianie niearomatyzujących składników aromatów zgodnie z kryteriami technicznymi określonymi w niniejszym dokumencie;
— naturalnych wód mineralnych[2];
— butelkowanych wód do picia [3].
Niniejszy dokument nie zawiera wymagań dotyczących inżynierii genetycznej a także praktyk rolniczych takich jak produkcja organiczna. Mogą być one jednak przedmiotem rozporządzeń i/lub innych wymagań.

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/TS 19657:2019-01 - wersja polska
Tytuł Definicje i kryteria techniczne dla składników żywności uznawanych za naturalne
Data publikacji 17-01-2019
Liczba stron 12
Grupa cenowa F
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza ISO/TS 19657:2017 [IDT]
ICS 67.040