PKN-ISO/TS 11059:2018-03 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mleko i przetwory mleczne -- Metoda oznaczania liczby Pseudomonas spp.

Zakres

W niniejszej Specyfikacji Technicznej określono metodę oznaczania liczby Pseudomonas spp. w mleku i przetworach mlecznych. Metoda umożliwia izolację wszystkich zabarwionych i niezabarwionych kolonii psychrofilnych Pseudomonas spp.
Niniejsza Specyfikacja Techniczna ma również zastosowanie do próbek ze środowiska związanego z mleczarstwem

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/TS 11059:2018-03 - wersja polska
Tytuł Mleko i przetwory mleczne -- Metoda oznaczania liczby Pseudomonas spp.
Data publikacji 05-03-2018
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 35, Mleka i Przetworów Mlecznych
Wprowadza ISO/TS 11059:2009 [IDT]
ICS 67.100.01