PKN-ISO/TR 16476:2018-02 - wersja angielska

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Materiały odniesienia -- Ustanawianie i wyrażanie spójności pomiarowej wartości wielkości przypisanych do materiałów odniesienia

Zakres

W niniejszym Raporcie Technicznym przeanalizowano, omówiono i doprecyzowano ogólne zasady ustanawiania spójności pomiarowej, podane we wspólnej Deklaracji BIPM, OIML, ILAC i ISO w sprawie Metrologicznej Spójności Pomiarowej [1], w szczególności dla wartości przypisanych do (certyfikowanych) materiałów odniesienia. Niniejszy dokument obejmuje następujące zagadnienia:
a) analiza aktualnych zasad i wymagań odnośnie do spójności pomiarowej wartości przypisanej do określonej właściwości (C)RM, ze szczególnym uwzględnieniem aktualnej definicji metrologicznej spójności pomiarowej, podanej w VIM, wydanie z 2007 r. (opublikowane również jako JCGM 200:2008[2] oraz ISO/IEC Guide 99:2007[21]);
b) opracowanie jasnego, dającego się powszechnie zastosować podejścia umożliwiającego zrozumienie spójności pomiarowej wartości przypisanej do właściwości (C)RM;
c) zalecenia dotyczące sposobu ustanowienia, wykazania i raportowania spójności pomiarowej w certyfikatach i innych dokumentach towarzyszących (C)RM.
Opracowane podejście zostało zilustrowane przykładami procedur pomiarowych innych niż podawane wcześniej w innych dokumentach o charakterze wytycznych, poświęconych temu zagadnieniu.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-ISO/TR 16476:2018-02 - wersja angielska
Tytuł Materiały odniesienia -- Ustanawianie i wyrażanie spójności pomiarowej wartości wielkości przypisanych do materiałów odniesienia
Data publikacji 08-02-2018
Liczba stron 32
Grupa cenowa P
Sektor SZP, Sektor Zagadnień Podstawowych i Systemów Zarządzania
Organ Techniczny KT 322, Materiałów Odniesienia
Wprowadza ISO/TR 16476:2016 [IDT]
ICS 71.040.30