PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja angielska

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN
Bezpieczeństwo zabawek -- Część 8: Wytyczne dotyczące określania wieku

Zakres

Niniejszy Raport Techniczny zawiera wytyczne dotyczące wyznaczania minimalnego wieku, w jakim dzieci zaczynają bawić się zabawkami należącymi do poszczególnych podkategorii i skierowany jest on przede wszystkim do producentów oraz organów odpowiedzialnych za ocenę zgodności zabawek z wymaganiami norm bezpieczeństwa.
Niniejszy Raport Techniczny może stanowić również punkt odniesienia na potrzeby określenia minimalnego wieku, w jakim dzieci mogą bawić się zabawkami określonego typu, co może okazać się przydatne dla dystrybutorów, instytucji oraz organizacji zajmujących się aktywnością dzieci, a także dla instytucji pediatrycznych, nauczycieli, innych osób wykorzystujących zabawki w ramach pracy zawodowej oraz konsumentów.
Wiek, w którym dzieci rozwijają poszczególne umiejętności to kwestia indywidualna dla każdego dziecka. Niniejsze wytyczne mają na celu wskazanie ram wiekowych, w jakich typowe dziecko rozwija określonego rodzaju umiejętności.
Pomimo faktu, że przydział kategorii wiekowych niesie za sobą implikacje dotyczące bezpieczeństwa, niniejsze wytyczne nie mają na celu omawianie szczegółowych wymagań związanych z bezpieczeństwem. Szczegółowe wymagania bezpieczeństwa dotyczące zabawek określono w serii norm dotyczących bezpieczeństwa zabawek ISO 8124 (a także w innych normach i regulacjach dotyczących bezpieczeństwa zabawek o charakterze regionalnym). Przykładowo, normy tego rodzaju wykluczają obecność małych części oraz piłeczek, które mogą wchodzić w skład zabawek przeznaczonych dla określonych kategorii wiekowych z uwagi na ryzyko udławienia się.
Wskazane wytyczne dotyczące określania wieku dziecka bazują na wiedzy ekspertów oraz na analizie tradycyjnych schematów stosowanych przez dzieci w trakcie zabawy; mogą one różnić się od treści regulacji lub dyrektyw o zasięgu krajowym lub regionalnym dotyczących klasyfikacji zabawek lub kategorii zabawek jako nadających się dla różnego wieku.
W Załączniku B podano szczegółowe informacje na temat tego, w jaki sposób w trakcie opracowywania niniejszych wytycznych dotyczących wieku wzięto pod uwagę dane na temat zabawek elektronicznych oraz elektroniki w zabawkach.

* wymagane pola

Bez VAT: 164,10  PLN Z VAT: 201,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PKN-CEN ISO/TR 8124-8:2017-06 - wersja angielska
Tytuł Bezpieczeństwo zabawek -- Część 8: Wytyczne dotyczące określania wieku
Data publikacji 02-06-2017
Liczba stron 40
Grupa cenowa R
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 237, Artykułów dla Niemowląt i Małych Dzieci oraz Bezpieczeństwa Zabawek
Wprowadza CEN ISO/TR 8124-8:2016 [IDT], ISO/TR 8124-8:2016 [IDT]
ICS 97.200.50