Wyniki wyszukiwania dla 'wyrobów medycznych'

Produkty 2601 do 2640 z 2640

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 44
 4. 45
 5. 46
 6. 47
 7. 48
 8. 49
 9. 50
 10. 51
 11. 52
 12. 53

Ustaw kierunek rosnący
 1. PN-C-04404-11:1988 - wersja polska

  PN-C-04404-11:1988 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04408:2000 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie powierzchni właściwej i tekstury

 2. PN-C-04404-10:1987 - wersja polska

  PN-C-04404-10:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-5:1999 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie liczby olejowej

 3. PN-C-04404-09:1986 - wersja polska

  PN-C-04404-09:1986 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie rozpuszczalnych w wodzie siarczanów, chlorków i azotanów

 4. PN-C-04404-08:1987 - wersja polska

  PN-C-04404-08:1987 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie kwasowości i zasadowości wodnego ekstraktu

 5. PN-C-04404-07:1987 - wersja polska

  PN-C-04404-07:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-9:2000 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie pH zawiesiny wodnej

 6. PN-C-04404-06:1985 - wersja polska

  PN-C-04404-06:1985 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-14:2002 - wersja angielska

  Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie oporności właściwej wodnego ekstraktu

 7. PN-C-04404-05:1986 - wersja polska

  PN-C-04404-05:1986 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie substancji rozpuszczalnych w wodzie

 8. PN-C-04404-04:1987 - wersja polska

  PN-C-04404-04:1987 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-18:1999 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie pozostałości na sicie

 9. PN-C-04404-03:1986 - wersja polska

  PN-C-04404-03:1986 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-11:1999 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie gęstości nasypowej

 10. PN-C-04404-02:1986 - wersja polska

  PN-C-04404-02:1986 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-10:1999 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie gęstości

 11. PN-C-04404-01:1985 - wersja polska

  PN-C-04404-01:1985 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Ogólne metody badań -- Postanowienia ogólne i zakres normy

 12. PN-C-04402:1966 - wersja polska
 13. PN-C-04402:1960 - wersja polska

  PN-C-04402:1960 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04402:1966 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów lakierowych -- Metody badań

 14. PN-C-04401-13:1993 - wersja polska

  PN-C-04401-13:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04408:2000 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów włókienniczych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie powierzchni właściwej i tekstury

 15. PN-C-04401-09:1993 - wersja polska

  PN-C-04401-09:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-5:1999 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów włókienniczych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie liczby olejowej

 16. PN-C-04401-08:1993 - wersja polska

  PN-C-04401-08:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Pigmenty do wyrobów włókienniczych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie kwasowości i zasadowości wodnego ekstraktu

 17. PN-C-04401-07:1993 - wersja polska

  PN-C-04401-07:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-9:2000 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów włókienniczych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie pH zawiesiny wodnej

 18. PN-C-04401-06:1993 - wersja polska

  PN-C-04401-06:1993 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów włókienniczych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie substancji rozpuszczalnych w wodzie

 19. PN-C-04401-05:1993 - wersja polska

  PN-C-04401-05:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-2:2000 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów włókienniczych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie substancji lotnych w temperaturze 105 stopni C

 20. PN-C-04401-04:1993 - wersja polska

  PN-C-04401-04:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-18:1999 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów włókienniczych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie pozostałości na sicie

 21. PN-C-04401-03:1993 - wersja polska

  PN-C-04401-03:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-11:1999 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów włókienniczych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie objętości i gęstości pozornej po utrząsaniu

 22. PN-C-04401-02:1993 - wersja polska

  PN-C-04401-02:1993 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 787-10:1999 - wersja polska

  Pigmenty do wyrobów włókienniczych -- Ogólne metody badań -- Oznaczanie gęstości

 23. PN-C-04286:1971 - wersja polska

  PN-C-04286:1971 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-C-04228-02:1978 - wersja polska

  Ogólne metody badań wyrobów gumowych stosowanych w lecznictwie

 24. PN-C-04239:1993 - wersja polska

  PN-C-04239:1993 - wersja polska
  Norma wycofana

  Guma i elastomery termoplastyczne -- Wyznaczanie wymiarów próbek do badań i wyrobów do celów badawczych

  Wprowadza: ISO 4648:1991 [IDT]

 25. PN-C-04228-02:1978 - wersja polska

  PN-C-04228-02:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ogólne metody badań wyrobów gumowych stosowanych w lecznictwie -- Badania chemiczne i fizykochemiczne

 26. PN-C-04228-00:1978 - wersja polska

  PN-C-04228-00:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Ogólne metody badań wyrobów gumowych stosowanych w lecznictwie -- Postanowienia ogólne i zakres normy

 27. PN-B-13200:1976 - wersja polska

  PN-B-13200:1976 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wady szkła i wyrobów szklanych -- Podział, nazwy i określenia

 28. PN-B-13161:1974 - wersja polska

  PN-B-13161:1974 - wersja polska
  Norma wycofana

  Szkło -- Metody badań -- Oznaczanie odporności powierzchni wyrobów na działanie wody

 29. PN-B-13113:1986 - wersja polska

  PN-B-13113:1986 - wersja polska
  Norma wycofana

  Szkło -- Metody badań -- Badanie odporności wyrobów szklanych na nagłe zmiany temperatury

 30. PN-B-13113:1976 - wersja polska

  PN-B-13113:1976 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-B-13113:1986 - wersja polska

  Szkło -- Metody badań -- Badanie odporności wyrobów szklanych na nagłe zmiany temperatury

 31. PN-B-12620:1970 - wersja polska

  PN-B-12620:1970 - wersja polska
  Norma wycofana

  Szkliwa ceramiczne -- Oznaczanie kwasoodporności i ługoodporności szkliw wyrobów sanitarnych

 32. PN-B-12101:1978 - wersja polska

  PN-B-12101:1978 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wady wyrobów ceramiki szlachetnej i kamionki -- Nazwy i określenia

 33. PN-B-11215:1998 - wersja polska

  PN-B-11215:1998 - wersja polska
  Norma wycofana

  Materiały kamienne -- Metody pomiaru cech geometrycznych i właściwości fizycznych wyrobów z kamienia

 34. PN-B-06041:1951 - wersja polska

  PN-B-06041:1951 - wersja polska
  Norma wycofana

  Wbudowanie wyrobów stolarskich -- Warunki techniczne

 35. PN-A-79528-2:2002 - wersja polska

  PN-A-79528-2:2002 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-79528-2:2007 - wersja polska

  Spirytus (alkohol etylowy) -- Metody badań -- Część 2: Ocena organoleptyczna spirytusu i wyrobów spirytusowych

 36. PKN-ISO/TS 14253-2:2009 - wersja polska

  PKN-ISO/TS 14253-2:2009 - wersja polska
  Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 14253-2:2011 - wersja angielska

  Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Kontrola wyrobów i sprzętu pomiarowego za pomocą pomiarów -- Część 2: Przewodnik szacowania niepewności pomiarów w GPS, przy wzorcowaniu sprzętu pomiarowego i kontroli wyrobów

  Wprowadza: ISO/TS 14253-2:1999 [IDT], PKN-ISO/TS 14253-2:2009P [IDT]

 37. PKN-ISO/TR 16015:2006 - wersja polska

  PKN-ISO/TR 16015:2006 - wersja polska

  Specyfikacje geometrii wyrobów (GPS) -- Błędy systematyczne i składowe niepewności pomiarów przy pomiarach długości spowodowane oddziaływaniami cieplnymi

  Wprowadza: ISO/TR 16015:2003 [IDT]

 38. PKN-ISO/IEC Guide 53:2007 - wersja polska

  PKN-ISO/IEC Guide 53:2007 - wersja polska

  Ocena zgodności -- Wytyczne do stosowania systemu zarządzania jakością organizacji w certyfikacji wyrobów

  Wprowadza: ISO/IEC Guide 53:2005 [IDT]

 39. PKN-ISO/IEC Guide 28:2006 - wersja polska

  PKN-ISO/IEC Guide 28:2006 - wersja polska

  Ocena zgodności -- Wytyczne dotyczące systemu certyfikacji wyrobów przez stronę trzecią

  Wprowadza: ISO/IEC Guide 28:2004 [IDT]

 40. PKN-CEN/TR 15438:2008 - wersja polska

  PKN-CEN/TR 15438:2008 - wersja polska

  Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych -- Wytyczne kodowania wyrobów i ich zamierzonego zastosowania

  Wprowadza: CEN/TR 15438:2007 [IDT]

Produkty 2601 do 2640 z 2640

na stronę
Strona:
 1. 1
 2. ...
 3. 44
 4. 45
 5. 46
 6. 47
 7. 48
 8. 49
 9. 50
 10. 51
 11. 52
 12. 53

Ustaw kierunek rosnący