WIADOMOŚCI PKN.Numer specjalny.9

Bez VAT: 23,50  PLN Z VAT: 28,91  PLN

ASFALTY


W numerze znalazły się artykuły przedstawiające efekty prac normalizacyjnych w dziedzinie asfaltów:
- o normach opracowanych przez  Podkomitet KT 222/PK 2 ds. Asfaltów;
- o kationowych emulsjach asfaltowych;
- o lepiszczach asfaltowych;
- o asfaltach wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2.
Autorami publikacji są eksperci renomowanych firm: ORLEN Asfalt, LOTOS Asfalt, Bitunova, Total, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.

* wymagane pola

Bez VAT: 23,50  PLN Z VAT: 28,91  PLN

Informacje dodatkowe

Produkt w sprzedaży od daty (włącznie) 21-07-2016
Tytuł

ASFALTY

W numerze znalazły się artykuły przedstawiające efekty prac normalizacyjnych w dziedzinie asfaltów:
- o normach opracowanych przez  Podkomitet KT 222/PK 2 ds. Asfaltów;
- o kationowych emulsjach asfaltowych;
- o lepiszczach asfaltowych;
- o asfaltach wielorodzajowych wg PN-EN 13924-2.
Autorami publikacji są eksperci renomowanych firm: ORLEN Asfalt, LOTOS Asfalt, Bitunova, Total, Instytut Nafty i Gazu - Państwowy Instytut Badawczy.