PN-Z-04526:2020-12 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie pentan-1-olu, 3-metylobutan-1-olu oraz pozostałych izomerów pentanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania pentan-1-olu (nr CAS: 71-41-0), 3-metylobutan-1-olu (nr CAS: 123-51-3) oraz pozostałych izomerów pentanolu w powietrzu na stanowiskach pracy, z zastosowaniem chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Pozostałe izomery pentanolu to: 2,2-dimetylopropan-1-ol (nr CAS: 75-84-3), 2-metylobutan-1-ol (nr CAS: 137-32-6), 2-metylobutan-2-ol (nr CAS: 75-85-4), 3-metylobutan-2-ol (nr CAS: 598-75-4), pentan-2-ol (nr CAS: 6032-29-7), pentan-3-ol (nr CAS: 584-02-1). Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarnohigienicznych. Najmniejsze stężenie pentan-1-olu, 3-metylobutan-1-olu i pozostałych izomerów pentanolu, jakie można oznaczać w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04526:2020-12 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie pentan-1-olu, 3-metylobutan-1-olu oraz pozostałych izomerów pentanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Data publikacji 01-12-2020
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30