PN-Z-04432:2011 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,4-fenylenodiaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej

Zakres

Metoda polega na zatrzymaniu 1,4-fenylenodiaminy na filtrze z włókna szklanego z naniesionym roztworem kwasu siarkowego(VI), ekstrakcji powstałego siarczanu 1,4-fenylenodiaminy roztworem kwasu wersenowego i analizie metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej. Najmniejsze stężenie 1,4-fenylenodiaminy, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,01 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04432:2011 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 1,4-fenylenodiaminy na stanowiskach pracy metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej
Data publikacji 12-09-2011
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30