PN-Z-04383:2009 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-(dibutyloamino)etanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par 2-(dibutyloamino)etanolu na Tenaxie TA, desorpcji związku metanolem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej. Najmniejsze stężenie 2-(dibutyloamino)etanolu, jakie można oznaczyc tą metodą, wynosi 1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04383:2009 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2-(dibutyloamino)etanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 03-06-2009
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30