PN-Z-04395:2010 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,2'-iminodietanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu badanego powietrza przez filtr polipropylenowy, ekstrakcji mieszaniną metanol-woda i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Najmniejsze stężenie 2,2-iminodietanolu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 1 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04395:2010 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie 2,2'-iminodietanolu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 18-10-2010
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30