PN-Z-04375:2009 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie pirydyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par pirydyny na żelu krzemionkowym, desorpcji związku metanolem i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie pirydyny, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,4 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04375:2009 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie pirydyny na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 29-05-2009
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04060:1971 - wersja polska
ICS 13.040.30