PN-Z-04380:2009 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie piperazyny na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej

Zakres

Podano metodę polegająca na pochłanianiu piperazyny w wodzie, reakcji z p-benzochinonem w roztworze metanolu i oznaczaniu metodą spektrofotometryczną. Najmniejsze stężenie piperazyny, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,025 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04380:2009 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie piperazyny na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej
Data publikacji 04-03-2009
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30