PN-Z-04332:2006 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie par rtęci na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej techniką zimnych par

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par rtęci na hopkalicie, wymywaniu zatrzymanego związku kwasem azotowym(V) i oznaczaniu w otrzymanym roztworze metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej z zastosowaniem techniki zimnych par. Najmniejsze stężenie rtęci, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi około 0,003 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04332:2006 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie par rtęci na stanowiskach pracy metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej techniką zimnych par
Data publikacji 04-04-2006
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04040:1972 - wersja polska, PN-Z-04133-01:1981 - wersja polska
ICS 13.040.30