PN-Z-04133-01:1981 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04332:2006 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości rtęci i jej związków -- Oznaczanie par rtęci metalicznej na stanowiskach pracy metodą bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na przepuszczeniu badanego powietrza zawierającego pary rtęci przez roztwór nadmanganianu potasowego w kwasie siarkowym. Rtęć redukuje się za pomocą chlorku cynawego. Uwolnioną rtęć wydmuchuje się do kuwety gazowej spektrometru, w której następuje absorpcja przy długości fali 253.7 nm. Metoda jest stosowana do oznaczania par rtęci w powietrzu na stanowiskach pracy. Ustalono oznaczalność, wytyczne ogólne, aparaturę i przyrządy, sposób przygotowania odczynników i roztworów (rys.), sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04133-01:1981 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości rtęci i jej związków -- Oznaczanie par rtęci metalicznej na stanowiskach pracy metodą bezpłomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 17-03-1981
Data wycofania 04-04-2006
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04332:2006 - wersja polska