PN-EN ISO 8030:2014-09 - wersja angielska

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN
Węże z gumy i z tworzyw sztucznych -- Metoda badania palności

Zakres

W niniejszej normie międzynarodowej określono metodę oceny palności węży, z wyłączeniem węży do paliw ropopochodnych stosowanych w silnikach spalinowych. Dotyczy ona badania węży o średnicy nominalnej mniejszej lub równej 50 mm.
UWAGA 1 Użytkownika odsyła się do odpowiedniej normy dotyczącej węży, z wymaganiami odnośnie czasu palenia się i żarzenia.
UWAGA 2 Metodę badania palności węży używanych do paliw ropopochodnych podaje norma ISO 13774.

* wymagane pola

Bez VAT: 51,90  PLN Z VAT: 63,84  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-EN ISO 8030:2014-09 - wersja angielska
Tytuł Węże z gumy i z tworzyw sztucznych -- Metoda badania palności
Data publikacji 26-09-2014
Liczba stron 18
Grupa cenowa J
Sektor SCH, Sektor Chemii
Organ Techniczny KT 186, Gumy i Wyrobów Gumowych
Wprowadza EN ISO 8030:2014 [IDT], ISO 8030:2014 [IDT]
Zastępuje PN-EN ISO 8030:1999 - wersja polska
ICS 13.220.40, 23.040.70