PN-Z-04316:2004 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie pentatlenku wanadu na stanowiskach pracy metodą bezpłomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Podano metodę polegającą na osadzaniu pyłów lub/i dymów pentatlenku wanadu na filtrze membranowym, wypłukaniu związku roztworem NaOH. Pentatlenek wanadu w tym roztworze oznacza się jako wanad metodą bezpłomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie pentatlenku wanadu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 0,009 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04316:2004 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie pentatlenku wanadu na stanowiskach pracy metodą bezpłomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 08-12-2004
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04109-01:1978 - wersja polska
ICS 13.040.30