PN-Z-04253:1997 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie żelazowanadu na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

Metoda polega na przepuszczeniu znanej objętości badanego powietrza przez sączek membranowy w celu osadzenia na nim pyłu żelazowanadu, mineralizacji pobranej próbki i sporządzeniu roztworu w rozcieńczonym kwasie azotowym. Żelazowanad, jako sumę żelaza i wanadu w otrzymanym roztworze oznacza się metodą absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Najmniejsze stężenie żelazowanadu jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 0,15 mg/m3, w tym odpowiednio: żelaza 0,07 mg/m3 oraz wanadu 0,08 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04253:1997 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie żelazowanadu na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 19-12-1997
Data wycofania 30-01-2020
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30