PN-Z-04024-3:2012 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości baru i jego związków -- Część 3: Oznaczanie baru i jego związków rozpuszczalnych na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej

Zakres

W niniejszej normie podano metodę oznaczania zawartości baru (nr CAS: 7440-39-3) i jego związków rozpuszczalnych w powietrzu na stanowiskach pracy z zastosowaniem płomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowej. Metodę stosuje się podczas kontroli warunków sanitarno-higienicznych. Najmniejsze stężenie baru, jakie można oznaczyć w warunkach pobierania próbek powietrza i wykonywania oznaczania opisanych w normie, wynosi 0,035 mg/m3 (dla objętości powietrza 720 l)

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Poprawki i Erraty

View FilePN-Z-04024-3:2012/Ap1:2013-03P

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04024-3:2012 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości baru i jego związków -- Część 3: Oznaczanie baru i jego związków rozpuszczalnych na stanowiskach pracy metodą płomieniową absorpcyjnej spektrometrii atomowej
Data publikacji 12-10-2012
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04024-03:1991 - wersja polska
ICS 13.040.30
Elementy dodatkowe PN-Z-04024-3:2012/Ap1:2013-03P