PN-Z-04252-1:1997 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04252-1:2012 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości składników gazu płynnego -- Oznaczanie propanu i n-butanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na izolacyjnym pobieraniu badanego powietrza do pipety gazowej i oznaczaniu stężenia propanu i n-butanu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie składników gazu płynnego, jakie można oznaczyć tą metodą wynoszą dla propanu 290 mg/m3 i dla n-butanu 380 mg/m3. Metoda umożliwia również ilościowe oznaczanie innych składników gazu płynnego np. etanu, propenu, izobutenu i izobutanu

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04252-1:1997 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości składników gazu płynnego -- Oznaczanie propanu i n-butanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 19-12-1997
Data wycofania 28-09-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04252-1:2012 - wersja polska