PN-Z-04226-01:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości poszczególnych substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczeń -- Postanowienia ogólne

Zakres

Przedmiotem normy są metody oznaczania zawartości poszczególnych substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach), wydzielających się do powietrza pomieszczeń lub/i nawiewanych. Substancje wymienione mogą wydzielać się z materiałów i wyrobów stosowanych w budownictwie, z mebli i innego wyposażenia pomieszczeń, z materiałów i wyrobów przechowywanych w tych pomieszczeniach oraz mogą być nawiewane z innych pomieszczeń niż badane lub/i z zewnątrz budynku.

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04226-01:1992 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości poszczególnych substancji szkodliwych dla zdrowia (w ich mieszaninach) w powietrzu pomieszczeń -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 29-12-1992
Data wycofania 14-11-2012
Liczba stron 1
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 161, Jakości Powietrza Wnętrz
ICS 13.040.20