PN-Z-04015-02:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie siarkowodoru w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną

Zakres

Metoda polega na związaniu siarkowodoru w postaci kompleksu cynkowo-skrobiowego, jego reakcji z kompleksem tiofluorosceiny w obecności wersenianu, fotometrycznym pomiarze absorbancji utworzonego związku przy długości fali 588 nm. Metoda jest stosowana do oznaczania stężeń siarkowodoru w zakresie 5 do 50 mikrogramów w metrze sześciennym powietrza. Podano aparaturę i przyrządy, odczynniki i roztwory, pobieranie próbek, przygotowanie skali wzorców i sporządzenie krzywej wzorcowej, wykonanie oznaczania, obliczanie wyników oznaczania

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04015-02:1984 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości siarki i jej związków -- Oznaczanie siarkowodoru w powietrzu atmosferycznym (imisja) metodą kolorymetryczną z tiofluoresceiną
Data publikacji 26-06-1984
Data wycofania 13-08-2015
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 280, Jakości Powietrza
ICS 13.040.20