PN-Z-04135-02:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pentanu -- Oznaczanie pentanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Ustalono metodę polegającą na adsorpcji par pentanu na węglu aktywnym, wyekstrahowaniu go toluenem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metoda jest stosowana do oznaczania stężenia pentanu w powietrzu na stanowiskach pracy. Podano oznaczalność, aparaturę i przyrządy, sposób przygotowania odczynników i roztworów oraz sporządzanie krzywej wzorcowej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04135-02:1984 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości pentanu -- Oznaczanie pentanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 21-09-1984
Data wycofania 13-02-2007
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30