PN-Z-04215-03:1991 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości kwasu chlorooctowego -- Oznaczanie par kwasu chlorooctowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną

Zakres

Metoda badania polega na pochłanianiu par kwasu chlorooctowego w metanolowym roztworze KOH, powstaniu estru metylowego, reakcji z hydroksyloamina i chlorkiem żelazowym, w wyniku której powstaje barwna sól kwasu hydroksamowego, w wyniku której powstaje barwna sól kwasu hydroksamowego. Zawartość kwasu chlorooctowego określa się spektrofotometrycznie w zakresie światła widzialnego

* wymagane pola

Bez VAT: 30,80  PLN Z VAT: 37,88  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04215-03:1991 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości kwasu chlorooctowego -- Oznaczanie par kwasu chlorooctowego na stanowiskach pracy metodą spektrofotometryczną
Data publikacji 24-05-1991
Data wycofania 17-10-2011
Liczba stron 2
Grupa cenowa A
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30