PN-Z-04207-04:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości merkaptanów -- Oznaczanie merkaptanu metylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną

Zakres

Metoda badania polega na adsorpcji merkaptanu metylowego na żelu krzemionkowym, wyekstrahowaniu go acetonem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Oznaczalność metody wynosi 0,25 mg w 1 metrze sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04207-04:1992 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości merkaptanów -- Oznaczanie merkaptanu metylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną
Data publikacji 03-02-1992
Data wycofania 27-11-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30