PN-Z-04136-02:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości heksanu -- Oznaczanie heksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Określono metodę polegającą na adsorpcji par heksanu na węglu aktywnym, wyekstrahowaniu go toluenem i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Metoda jest stosowana do oznaczania stężenia par heksanu w powietrzu na stanowiskach pracy. Podano aparaturę i przyrządy, sposób przygotowania odczynników i roztworów, warunki pracy chromatografu, sporządzanie krzywej wzorcowej

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04136-02:1984 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości heksanu -- Oznaczanie heksanu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 26-07-1984
Data wycofania 13-02-2007
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30