PN-Z-04139-02:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ołowiu i jego związków -- Oznaczanie ołowiu i jego związków na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie

Zakres

Ustalono metodę polegającą na pochłanianiu par ołowiu przez zestaw sączków "Synpor 3", oraz spektrometrycznym oznaczaniu ołowiu skompleksowanego z jodem przy długości fali 355 nm. Metoda jest stosowana do oznaczania zawartości ołowiu i jego związków w powietrzu na stanowiskach pracy. Podano aparaturę, przyrządy i materiały, odczynniki i roztwory, warunki pracy chromatografu, sporządzanie krzywej wzorcowej i roztworów wzorcowych

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04139-02:1984 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości ołowiu i jego związków -- Oznaczanie ołowiu i jego związków na stanowiskach pracy metodą spektrofotometrii absorpcyjnej w nadfiolecie
Data publikacji 21-09-1984
Data wycofania 08-07-2015
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30