PN-Z-04119-3:1998 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu octowego -- Oznaczanie octanu tert-butylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Metoda polega na adsorpcji par octanu tert-butylu na węglu aktywnym, wyekstrahowaniu go dwusiarczkiem węgla i analizie chromatograficznej otrzymanego roztworu. Najmniejsze stężenie octanu tert-butylu, jakie można oznaczyć tą metodą wynosi 100 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04119-3:1998 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości estrów kwasu octowego -- Oznaczanie octanu tert-butylu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 07-09-1998
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30