PN-Z-04267:2001 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie pentan-2-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegającą na adsorpcji par pentan-2-onu na węglu aktywnym, desorpcji związku dwusiarczkiem węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie pentan-2-onu jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 25 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04267:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Oznaczanie pentan-2-onu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 23-04-2001
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
ICS 13.040.30