PN-Z-04075:1961 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Szybka metoda oznaczania zawartości tlenków azotu w powietrzu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04075:1961 - wersja polska
Tytuł Szybka metoda oznaczania zawartości tlenków azotu w powietrzu
Data publikacji 25-11-1961
Data wycofania 16-01-2006
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-C-08010:1953 - wersja polska
ICS 13.040.30