PN-Z-04022-3:2001 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-Z-04537:2022-03 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości chlorobenzenów -- Oznaczanie chlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej

Zakres

Podano metodę polegająca na adsorpcji par chlorobenzenu na węglu aktywnym, desorpcji disiarczkiem węgla i analizie otrzymanego roztworu metodą chromatografii gazowej z detekcją płomieniowo-jonizacyjną. Najmniejsze stężenie chlorobenzenu, jakie można oznaczyć tą metodą, wynosi 10 mg/m3

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04022-3:2001 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości chlorobenzenów -- Oznaczanie chlorobenzenu na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej
Data publikacji 13-06-2001
Data wycofania 07-03-2022
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04082:1969 - wersja polska
ICS 13.040.30
Zastąpiona przez PN-Z-04537:2022-03 - wersja polska