PN-Z-04004-02:1990 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu 2-etoksyetylowego -- Oznaczanie alkoholu 2-etoksyetylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki

Zakres

Metoda badania polega na adsorpcji par alkoholu 2-eto- ksyetylowego na węglu aktywnym, wyekstrahowaniu go roztworem alkoholu metylowego w chlorku metylenu i analizie chromatograficznej otrzymanego. Oznaczalność metody wynosi 5 mg w 1 metrze sześciennym powietrza

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-04004-02:1990 - wersja polska
Tytuł Ochrona czystości powietrza -- Badania zawartości alkoholu 2-etoksyetylowego -- Oznaczanie alkoholu 2-etoksyetylowego na stanowiskach pracy metodą chromatografii gazowej z wzbogacaniem próbki
Data publikacji 01-03-1990
Data wycofania 06-03-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 159, Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy
Zastępuje PN-Z-04004-02:1983 - wersja polska
ICS 13.040.30