PN-V-79000:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Opakowania -- Pojemniki na próbki paliw lotniczych

Zakres

Podano rodzaje pojemników przeznaczonych do pobierania paliw lotniczych do badań: stabilności termicznej, wskaźnika wydzielania wody, przewodności elektrycznej, działania korodującego na miedź, właściwości smarnych i oznaczania śladowych zawartości metali. Ustalono wymagania dotyczące rodzajów pojemników i przygotowania pojemników do pobierania próbek w zależności od rodzaju badanych właściwości paliwa. Określono sposoby badania pojemników i kryteria ich dyskwalifikacji. W tablicy 1 zestawiono rodzaje pojemników zalecanych, odpowiednich i nie zalecanych do poszczególnych badań

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-79000:1997 - wersja polska
Tytuł Opakowania -- Pojemniki na próbki paliw lotniczych
Data publikacji 21-05-1997
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 7, Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów
ICS 75.160.20