PN-V-04030:2000 - wersja polska

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN
Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości pierwiastków w paliwach płynnych i produktach podobnych metodą emisyjnej spektrometrii atomowej z plazmą indukcyjnie wzbudzoną

Zakres

Podano zasadę metody, zalecane długości fal, aparaturę i odczynniki. Określono sposób wzorcowania, wykonania badania i precyzję metody

* wymagane pola

Bez VAT: 32,80  PLN Z VAT: 40,34  PLN

Informacje dodatkowe

Numer normy PN-V-04030:2000 - wersja polska
Tytuł Przetwory naftowe -- Oznaczanie zawartości pierwiastków w paliwach płynnych i produktach podobnych metodą emisyjnej spektrometrii atomowej z plazmą indukcyjnie wzbudzoną
Data publikacji 25-08-2000
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 7, Zaopatrywania Mundurowego, Żywnościowego oraz Materiałów Pędnych i Smarów
ICS 75.160.20