PN-V-04002-1:1996 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Mieszaniny pirotechniczne i wyroby pirotechniczne -- Trwałość fizyczna i chemiczna -- Postanowienia ogólne

Zakres

Podano definicję trwałości chemicznej i fizycznej mieszanin i wyrobów pirotechnicznych oraz określono ogólne zasady bezpieczeństwa pracy z materiałami wybuchowymi

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-V-04002-1:1996 - wersja polska
Tytuł Mieszaniny pirotechniczne i wyroby pirotechniczne -- Trwałość fizyczna i chemiczna -- Postanowienia ogólne
Data publikacji 30-12-1996
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SOB, Sektor Obronności i Bezpieczeństwa Powszechnego
Organ Techniczny KT 176/PK 1, Uzbrojenia Rakietowo-Artyleryjskiego, Broni Bliskiego Zasięgu i Amunicji oraz Metrologicznego Zabezpieczenia Uzbrojenia i Sprzętu Wojskowego
ICS 71.100.30