PN-T-20001-04:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Systemy przetwarzania informacji -- Współdziałanie systemów otwartych (OSI) -- Podstawowy Model Odniesienia -- Zarys zarządzania

Zakres

Niniejszy arkusz normy ustanawia ramy dla koordynacji rozwoju istniejących i przyszłych norm związanych z zarządzaniem OSI; normy te powinny się powoływać na niniejszy arkusz. W niniejszym arkuszu:
a) określono terminologię i opisano koncepcję dla zarządzania OSI;
b) zawarto abstrakcyjny model zarządzania OSI łącznie z przeglądem celów zarządzania i udogodnień dostarczanych przez zarządzanie OSI;
c) c) opisano działania zarządzania OSI.
W niniejszym arkuszu normy nie określono usług ani protokołów dla potrzeb zarządzania OSI. Nie zawarto w nim specyfikacji wdrożeniowej dla systemów i nie stanowi on podstawy do oceny zgodności implementacji z normami.

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-20001-04:1992 - wersja polska
Tytuł Systemy przetwarzania informacji -- Współdziałanie systemów otwartych (OSI) -- Podstawowy Model Odniesienia -- Zarys zarządzania
Data publikacji 23-12-1992
Data wycofania 18-12-2012
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO/IEC 7498-4:1989 [IDT]
ICS 35.100.70