PN-Z-02010-16:1987 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Oznaczanie odporności wkładów filtropochłaniających na oddziaływanie mgły wodnej

Zakres

Metoda polega na przepuszczeniu mieszaniny powietrza i mgły wodnej o określonych parametrach, przez wkład filtropochłaniający i oznaczaniu zmian wybranych parametrów po nawilgoceniu wkładu filtropochłaniającego. Podano materiały, aparaturę i przyrządy, przygotowanie wkładów filtropochłaniających do badań, skalowanie reometrów, przygotowanie aparatury, oznaczanie stężenia mgły wodnej, pomiar wpływu mgły wodnej na wartość parametrów wkładów filtropochłaniających, wynik końcowy

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-Z-02010-16:1987 - wersja polska
Tytuł Sprzęt indywidualnej ochrony dróg oddechowych stosowany w środowisku powietrznym -- Metody badań -- Oznaczanie odporności wkładów filtropochłaniających na oddziaływanie mgły wodnej
Data publikacji 06-07-1987
Data wycofania 05-11-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SZŚ, Sektor Zdrowia, Środowiska i Medycyny
Organ Techniczny KT 21, Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników
ICS 13.340.30