PN-T-20001-02:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN
Systemy przetwarzania informacji -- Współdziałanie systemów otwartych (OSI) -- Podstawowy Model Odniesienia -- Architektura zabezpieczeń

Zakres

Niniejszy arkusz normy:
a) dostarcza ogólnego opisu usług zabezpieczeń i związanych z nimi mechanizmów, które mogą być realizowane w Modelu Odniesienia,
b) określa miejsca w Modelu Odniesienia, w których mogą być dostarczane te usługi i mechanizmy.
Niniejszy arkusz rozszerza obszar zastosowań ISO 7498 tak, aby objąć bezpieczną komunikację między systemami otwartymi. Podstawowe usługi i mechanizmy zabezpieczania i ich odpowiednia lokalizacja są określone dla wszystkich warstw Modelu Odniesienia. Ponadto określone są współzależności architektoniczne usług i mechanizmów zabezpieczania w stosunku do Modelu Odniesienia. Dodatkowe środki bezpieczeństwa mogą być potrzebne w systemach końcowych, instalacjach i organizacjach. Środki takie są stosowane w różnych kontekstach aplikacyjnych. Określenie potrzebnych usług zabezpieczania nie wchodzi w zakres niniejszej normy. Funkcje zabezpieczania OSI odnoszą się tylko do tych widzialnych aspektów dróg komunikacyjnych, które pozwalają systemom końcowym realizować między nimi bezpieczne przesyłanie informacji. Zabezpieczanie OSI nie jest związane ze środkami zabezpieczania potrzebnymi w systemach końcowych, instalacjach i organizacjach, z wyjątkiem sytuacji, gdy mają one wpływ na wybór i pozycję usług zabezpieczania widzianych w OSI. Te ostatnie aspekty zabezpieczania mogą być przedmiotem normalizacji ale nie w ramach OSI. W niniejszym arkuszu rozszerzono koncepcje i zasady określone w ISO 74981}, ale ich nie zmieniono. Nie jest on ani specyfikacją wdrożeniową, ani podstawą oszacowania zgodności istniejących implementacji.

* wymagane pola

Bez VAT: 134,00  PLN Z VAT: 164,82  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-T-20001-02:1992 - wersja polska
Tytuł Systemy przetwarzania informacji -- Współdziałanie systemów otwartych (OSI) -- Podstawowy Model Odniesienia -- Architektura zabezpieczeń
Data publikacji 31-12-1992
Data wycofania 18-12-2012
Liczba stron 30
Grupa cenowa P
Sektor STI, Sektor Technik Informacyjnych i Komunikacji
Organ Techniczny KT 171, Sieci Komputerowych i Oprogramowania
Wprowadza ISO 7498-2:1989 [IDT]
ICS 35.100.01