PN-S-96011:1998 - wersja polska

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN
Drogi samochodowe -- Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych

Zakres

Podano wymagania techniczne jakim powinny odpowiadać materiały i ich mieszanki przy ulepszaniu lub stabilizacji wapnem bądź popiołmi lotnymi z węgla kamiennego, gruntów spoistych. Dla nasypów tworzących korpusy drogowe i dla górnej warstwy ulepszonego podłoża (capping layer) określono wymagane do spełnienia parametry na etapie projektowania, wykonania, pielęgnacji i odbioru robót. Ponadto podano kolejność postępowania i opis badań oraz zdefiniowano: grunt stabilizowany wapnem mieszankę wapienno-gruntową, grunt ulepszony wapnem, stabilizację gruntów wapnem

* wymagane pola

Bez VAT: 54,60  PLN Z VAT: 67,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-S-96011:1998 - wersja polska
Tytuł Drogi samochodowe -- Stabilizacja gruntów wapnem do celów drogowych
Data publikacji 02-01-1998
Liczba stron 10
Grupa cenowa E
Sektor SBD, Sektor Budownictwa i Konstrukcji Budowlanych
Organ Techniczny KT 212, Budowy i Utrzymania Dróg
ICS 93.080.10