PN-R-64769:1990 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-ISO 6497:2005 - wersja polska

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Pasze -- Pobieranie próbek

Zakres

Ustalono 9 określeń dotyczących pasz, próbki i partii. Podano przyrządy i materiały do pobierania próbek. Określono sposób pobierania próbek dla pasz luzem i w opakowaniu. Opisano pobieranie próbek z magazynów i środków transportu. Określono liczbę i wielkość próbek. Opisano pobieranie próbek i przygotowywanie średniej próbki laboratoryjnej. Zamieszczono 13 rysunków sprzętu do pobierania próbek pasz

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-64769:1990 - wersja polska
Tytuł Pasze -- Pobieranie próbek
Data publikacji 19-04-1990
Data wycofania 24-01-2005
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 40, Pasz
Zastępuje PN-R-64769:1975 - wersja polska
ICS 65.120
Zastąpiona przez PN-ISO 6497:2005 - wersja polska