PN-EN IEC 60652:2022-04 - wersja angielska

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN
Konstrukcje linii napowietrznych -- Badania obciążeniowe

Zakres

Niniejszy dokument określa metody i procedury badania konstrukcji wsporczych linii napowietrznych.

Dokument dotyczy badania konstrukcji wsporczych linii napowietrznych.

Nie istnieją ograniczenia dotyczące rodzaju materiałów użytych do produkcji konstrukcji wsporczych, które mogą obejmować między innymi stopy metali, beton, drewno, drewno laminowane i materiały kompozytowe. Jeśli tego wymaga zamawiający, dokument może być również stosowany do badania konstrukcji wsporczych telekomunikacyjnych, trakcyjnych, kolejowych i tramwajowych, bramek stacyjnych, słupów oświetlenia ulicznego, masztów turbin wiatrowych, podpór wyciągów narciarskich itp.

Badania konstrukcji wsporczych na modelach w zmniejszonej skali nie są przedmiotem niniejszego dokumentu.

* wymagane pola

Bez VAT: 100,60  PLN Z VAT: 123,74  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-EN IEC 60652:2022-04 - wersja angielska
Tytuł Konstrukcje linii napowietrznych -- Badania obciążeniowe
Data publikacji 20-04-2022
Liczba stron 22
Grupa cenowa L
Sektor SEL, Sektor Elektryki
Organ Techniczny KT 80, Ogólnych w Sieciach Elektroenergetycznych
Wprowadza EN IEC 60652:2021 [IDT], IEC 60652:2021 [IDT]
Zastępuje PN-EN 60652:2006 - wersja polska
ICS 29.240.20