PN-R-41000:1996 - wersja polska

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Maszyny rolnicze -- Maszyny do zbioru ziemiopłodów i środki transportowe -- Wysokości gabarytowe, załadunkowe, strefa wolnej przestrzeni, kierunek wyładunku

Zakres

Określono podstawowe wymagania wymiarowe dla maszyn rolniczych do zbioru ziemiopłodów. Podano wysokości, wysokości załadunku, wymiary strefy wolnej przestrzeni oraz kierunek wyładunku

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-R-41000:1996 - wersja polska
Tytuł Maszyny rolnicze -- Maszyny do zbioru ziemiopłodów i środki transportowe -- Wysokości gabarytowe, załadunkowe, strefa wolnej przestrzeni, kierunek wyładunku
Data publikacji 29-02-1996
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 16, Ciągników i Maszyn Rolniczych i Leśnych
ICS 65.060.10, 65.060.50