PN-P-50405:1995 - wersja polska

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN
Papiery drukowe -- Właściwości i metody badań

Zakres

Norma dotyczy wszystkich rodzajów papierów przeznaczonych do drukowania, z wyjątkiem papierów mapowych, banknotowych, wartościowych i znaczkowych. Określono rodzaje wymagań charakteryzujących przydatność użytkową papierów drukowych. Ustalenie wartości właściwości pozostawiono w gestii producenta i odbiorcy. W tablicy 1, 2 i 3 podano wykazy właściwości ogólnych, fizycznych i użytkowych papierów oraz odpowiadające im metody badań

* wymagane pola

Bez VAT: 60,80  PLN Z VAT: 74,78  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-50405:1995 - wersja polska
Tytuł Papiery drukowe -- Właściwości i metody badań
Data publikacji 15-12-1995
Liczba stron 11
Grupa cenowa F
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 25, Mas Włóknistych, Papieru, Tektury i ich Przetworów
Zastępuje PN-P-50402:1979 - wersja polska, PN-P-95007:1959 - wersja polska, PN-P-50401:1975 - wersja polska
ICS 85.060