PN-P-04654:1984 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-EN ISO 2062:1997 - wersja polska

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Metody badań wyrobów włókienniczych -- Nitki -- Wyznaczanie wskaźników przy rozciąganiu statycznym

Zakres

Opisano metodę wyznaczania siły początkowego pękania, siły zrywającej, siły zerwania, wydłużenia bezwzględnego i względnego, wytrzymałości właściwej i względnej w stanie mokrym. Podano wytyczne ogólne, stosowane przyrządy, sposób przygotowywania próbek do badań, wykonanie wyznaczania, liczbę pomiarów, sposób obliczania i podawania wyników. Metoda nie dotyczy nitek o wydłużeniu większym niż 1 procent i masie linowej większej niż 2000 TEX oraz notek wyprutych z wyrobu

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-P-04654:1984 - wersja polska
Tytuł Metody badań wyrobów włókienniczych -- Nitki -- Wyznaczanie wskaźników przy rozciąganiu statycznym
Data publikacji 29-06-1984
Data wycofania 16-11-2012
Liczba stron 5
Grupa cenowa C
Sektor SPU, Sektor Produktów Powszechnego Użytku
Organ Techniczny KT 26, Wyrobów Włókienniczych
Zastępuje PN-P-04654:1979 - wersja polska
ICS 59.080.20
Zastąpiona przez PN-EN ISO 2062:1997 - wersja polska