PN-O-79001:1977 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Opakowania szklane -- Nazwy i określenia

Zakres

Przedmiotem normy są nazwy i określenia dotyczące opakowań szklanych masowej produkcji i powszechnego użytku. Norma nie obejmuje nazw i określeń opakowań o kształtach i wykonaniu zależnych od upodobań rynku np. opakowania szklane perfumeryjno-kosmetyczne. W normie podano jedynie nazwy zasadniczych grup opakowań z tego zakresu. Nazwy i określenia podstawowe opakowań - wg PN-74/O-79000. Podane w normie nazwy i określenia powinny być stosowane w dokumentacji technicznej i obrocie towarowym.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-O-79001:1977 - wersja polska
Tytuł Opakowania szklane -- Nazwy i określenia
Data publikacji 05-05-1977
Data wycofania 22-11-2012
Liczba stron 4
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 133, Opakowań
ICS 01.040.55, 55.020