PN-M-88560:1992 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN
Reduktory i motoreduktory ogólnego przeznaczenia -- Wymagania i badania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania i badania dotyczące reduktorów zębatych ogólnego przeznaczenia o stałym przełożeniu i stałych osiach oraz motoreduktorów zębatych ogólnego przeznaczenia z silnikami elektrycznymi asynchronicznymi i trójfazowymi o mocy od 0,06 do 45 kW i prędkości obrotowej nominalnej wału wolnoobrotowego od 0,63 do 630 obr/min. Norma dotyczy reduktorów i motoreduktorów o następujących parametrach:
- walcowych o odległości osi stopnia wolnoobrotowego aw ≤ 710 mm;
- stożkowych o zewnętrznej średnicy podziałowej koła zębatego stożkowego de2 ≤ 1000 mm;
- stożkowo-walcowych (w tym walcowo-stożkowo-walcowych) o odległości osi stopnia wolnoobrotowego aw ≤ 710 mm;
- ślimakowych o odległości osi stopnia wolnoobrotowego aw ≤ 500 mm;
- planetarnych o średnicy podziałowej koła centralnego z uzębieniem wewnętrznym na stopniu wolnoobrotowy m d ≤ 1000 mm;
- walcowo-planetarnych i stożkowo-planetarnych o średnicy podziałowej koła centralnego z uzębieniem wewnętrznym na stopniu wolnoobrotowym d ≤ 1000 mm;
- falowych o średnicy wewnętrznej ogniwa sztywnego d ≤ 250 mm.
Norma dotyczy reduktorów o następujących maksymalnych prędkościach obrotów wałów szybkoobrotowych:
- 1800 obr/min - dla reduktorów walcowych i stożkowo-walcowych z aw ≥ 160 mm, stożkowych z de2 ≥ 224 mm, ślimakowych, walcowo-ślimakowych, planetarnych z r ≥ 100 mm lub d ≥ 315 mm, walcowo-planetarnych i falowych z d2 > 200 mm,
- 2300 obr/min - dla reduktorów falowych z 160 ≤ d2 ≤200 mm,
- 3600 obr/min - dla pozostałych.
Prędkość obwodowa wałów szybkoobrotowych ograniczona jest:
- prędkością obwodową walcowych i stożkowych kół zębatych wynoszącą do 16 m/s,
- prędkością obwodową kół przekładni Nowikowa wynoszącą do 12 m/s,
- prędkością obwodową kół przekładni planetarnych wynoszącą do 5 m/s,
- prędkością poślizgu przekładni ślimakowych wynoszącą do 10 m/s.

* wymagane pola

Bez VAT: 48,10  PLN Z VAT: 59,16  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-88560:1992 - wersja polska
Tytuł Reduktory i motoreduktory ogólnego przeznaczenia -- Wymagania i badania
Data publikacji 30-09-1992
Data wycofania 05-11-2012
Liczba stron 7
Grupa cenowa D
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 112, Przekładni Zębatych
Zastępuje PN-M-88560:1989 - wersja polska, PN-M-88573:1983 - wersja polska
ICS 21.200