PN-M-78101:1977 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN
Wózki jezdniowe ręczne i doczepne -- Podział, określenia i symbole

Zakres

Przedmiotem normy jest podział, nazwy, określenia i symbole wózków jezdniowych ręcznych i doczepnych stosowanych głównie w transporcie wewnętrznym. Postanowienia normy należy stosować w pracach normalizacyjnych oraz do oznaczania w dokumentacji technicznej przy projektowaniu, produkcji, obrocie i eksploatacji wózków jezdniowych ręcznych i doczepnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 32,40  PLN Z VAT: 39,85  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-78101:1977 - wersja polska
Tytuł Wózki jezdniowe ręczne i doczepne -- Podział, określenia i symbole
Data publikacji 14-03-1977
Data wycofania 15-11-2012
Liczba stron 3
Grupa cenowa B
Sektor SLT, Sektor Logistyki, Transportu i Opakowań
Organ Techniczny KT 248, Wózków Jezdniowych
Zastępuje PN-M-78101:1970 - wersja polska
ICS 53.060