PN-A-82054:1966 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-82054:1973 - wersja polska

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Badania bakteriologiczne

Zakres

Przedmiotem normy są badania bakteriologiczne mięsa świeżego, mrożonego, peklowanego, podrobów świeżych i mrożonych, wędlin i wyrobów wędliniarskich, konserw, mięsa rozdrobnionego i mięsnych wyrobów garmażeryjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 66,90  PLN Z VAT: 82,29  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82054:1966 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Badania bakteriologiczne
Data publikacji 22-12-1966
Data wycofania 01-01-1974
Liczba stron 14
Grupa cenowa G
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
Zastępuje PN-A-82054:1959 - wersja polska
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-A-82054:1973 - wersja polska