PN-A-82054:1959 - wersja polska

Norma wycofana i zastąpiona przez PN-A-82054:1966 - wersja polska

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN
Mięso i przetwory mięsne -- Badania bakteriologiczne

Zakres

Przedmiotem normy są badania bakteriologiczne mięsa świeżego, mrożonego, peklowanego, podrobów świeżych i mrożonych, wędlin i wyrobów wędliniarskich, konserw, krwi i produktów krwi, mięsa rozdrobnionego i wyrobów garmażeryjnych.

* wymagane pola

Bez VAT: 206,40  PLN Z VAT: 253,87  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-A-82054:1959 - wersja polska
Tytuł Mięso i przetwory mięsne -- Badania bakteriologiczne
Data publikacji 31-12-1959
Data wycofania 28-06-1967
Liczba stron 56
Grupa cenowa U
Sektor SRZ, Sektor Żywności, Rolnictwa i Leśnictwa
Organ Techniczny KT 93, Mięsa, Jaj i ich Przetworów
ICS 07.100.30
Zastąpiona przez PN-A-82054:1966 - wersja polska