PN-M-73207:1984 - wersja polska

Norma wycofana

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN
Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne -- Rury stalowe na tuleje cylindrów (siłowników) -- Wymagania

Zakres

Przedmiotem normy są wymagania dotyczące własności wytrzymałościowych, wymiarów i ich tolerancji, chropowatości powierzchni rur stalowych o przekroju kołowym bez szwu lub ze szwem, walcowanych na gorąco oraz walcowanych lub ciągnionych na zimno z obrobioną płaską powierzchnią czołową oraz z wykonaną obróbką wykańczającą wiórową lub bezwiórową powierzchni średnicy wewnętrznej, przeznaczonych na tuleje cylindrów stosowanych w napędach i sterowaniach hydraulicznych i pneumatycznych.

* wymagane pola

Bez VAT: 38,10  PLN Z VAT: 46,86  PLN

Informacje dodatkowe

Numer PN-M-73207:1984 - wersja polska
Tytuł Napędy i sterowania hydrauliczne i pneumatyczne -- Rury stalowe na tuleje cylindrów (siłowników) -- Wymagania
Data publikacji 28-12-1984
Data wycofania 10-08-2015
Liczba stron 6
Grupa cenowa C
Sektor SMC, Sektor Maszyn i Inżynierii
Organ Techniczny KT 160, Napędów i Sterowań Hydraulicznych
ICS 23.100.20